A A A

ZNACZENIE WITAMIN W ORGANIZMIE PSA

Niedobór witaminy A wywołuje: a) zaburzenia wzrostu, b) obni- żenie funkcji obronnej organizmu, c) złe gojenie się ran, d) zmia- ny na rogówce zwane „kurzą ślepotą". Witamina A znajduje się: w surowym i pasteryzowanym mleku, w żółtku jaja, w maśle, w wątrobie i sercu wołowym, w serze, w tranie i pośrednio w mar- chwi (karoten). W zasadzie cocker żywiony racjonalnie, w spo- sób urozmaicony i kaloryczny, nie powinien mieć zapotrzebowa- nia dodatkowego na witaminę A. Są jednak wyjątki jak np. zbyt mały wzrost szczeniaka, choroba rogówki, suka w okresie roz- płodu, czynny reproduktor. W wymienionych przypadkach poda- je się zazwyczaj okresowo, z tygodniowymi przerwami witaminę A + D3 wg wskazań lekarza. Niedobór witaminy B wywołuje: zapalenie nerwów, porażenie mięśni nóg, chorobę zwaną Beri-Beri, zahamowanie wzrostu. 4£ ŻYWIENIE Witaminę tę znajdujemy w drożdżach, otrębach, wątrobie, jajach, ryżu, mleku itd. Niedobór witaminy C wywołuje: szkorbut, gnicie dziąseł, wy- padanie zębów, zmiany chorobowe w stawach. Sok z cytryny, sałata, pomidory, ogórki, kapusta kiszona surowa posiadają naj- więcej tej witaminy. Niedobór witaminy D wywołuje: krzywicę, zmiękczenie kości, pafadentozę, zanik szkliwa zębowego. Tran, drctżdże, jaja i ma- sło zawierają witaminę D. Stosujemy ją u coeker spanieli począ- wszy od piątego,tygodnia życia do około dziewięciu miesięcy, z przerwami, bowiem przedawkowanie może wywołać zatrucie. Niedobór witaminy E powoduje bezpłodność-Witamina ta znajduje się głównie w wątrobie wołowej oraz w sałacie. Podaje- my ją sukom, które mają zmiany hormonalne oraz okresowo re- produktorom wg wskazań lekarza. Żywienie szczeniąt cocker spanieli jest uzależnione od wieku.