Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

z suką szczenną

Ciąża trwa u suki 59—64 dni (przeciętnie 62). Do piątego tygod- nia pokarm i tryb życia pozostają bez większych zmian. W okre- sie ciąży należy otoczyć ją troskliwą opieką. Niezbędny dla niej jest spacer, słońce, ale należy uważać, aby suka nie zgoniła się i nie skakała, bowiem takie wyczyny mogą spowodować poro- nienie. Dłuższe spacery ograniczamy na 2 tygodnie przed spo- dziewanym porodem, wówczas suka winna być wyprowadzana częściej, ale na krótko. Sukę szczenną i karmiącą trzeba strzec przed zabawami z obcymi psami, aby nie narazić jej na zainfeko- wanie bakteriami chorobowymi i na pogryzienie. Przed kryciem suka powinna być odrobaczona. W późniejszym okresie ciąży odrobaczanie jest bardzo ryzykowne. Przez cały czas trwania ciąży powinna być czesana i szczotkowana. Kąpiel jest niewska- zana/ lepiej pozostać tylko przy myciu kończyn w miednicy i szczotkowaniu. Nie wolno suce ciężarnej podawać leków prze- czyszczających. Sposób żywienia suki ciężarnej i karmiącej po- dano w rozdziale o żywieniu. 25 ZASADY HODOWLI I WYCHÓW COCKER SPANIELA ANGIELSKIEGO