Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

UMASZCZENIE

Dowolne, u okazów jednomaścistych białe znaczenie dopusz- czalne wyłącznie na piersi.