Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Suka hodowlana

Za hodowlaną uważana jest cockerka, która uzyskała na jednej z wystaw psów rasowych ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz została zakwalifikowana do hodowli po przeglądzie hodowlanym. Suka zakwalifikowana do hodowli musi mieć co najmniej 18 mie- sięcy i być całkowicie zdrowa. Nie kwalifikują się.suki: zbyt mło- de, zbyt stare (powyżej pięciu lat), zbyt tłuste (gdyż ciężko ro- dzą), rachityczne (brak witamin i wadliwa przemiana wapnia), 22.
  • ZASADY HODOWLI I WYCHÓW COCKER SPANIELA ANGIELSKIEGO

    z wadą serca, z chorobami nerek, po złamaniach miednicy, z wypryskami skóry, z zapaleniem spojówek, z chorymi uszami, źle rodzące uprzednio oraz te, które już rodziły i ukończyły 8 lat życia, lękliwe i agresywne. Obliczanie wieku psa w stosunku do wieku człowieka wg pani Hilary Harmar, znanego kynologa angielskiego: pies człowiek 1 rok 16 lat 2 lata 24 lata 3 lata 30 lat 4 lata 35 lat Każdy następny rok życia psa odpowiada pięciu latom życia człowieka: pies człowiek 5 lat 40 lat 6 lat 45 lat itd. Jak widać z powyższego, najodpowiedniejszy wiek dla krycia suki to dwa lata, względnie dwa i pół. Ważne jest, aby krycie na- stąpiło w czasie zimowej cieczki, gdyż szczenięta będą dorastać wiosną i latem, a wpływ słońca ma wielkie znaczenie w zwalcza- niu krzywicy. Reproduktor powinien być dobrany i umówiony zawczasu, a nie wówczas, gdy suczka zaczyna ruję. Jeśli suka jest rodowo- dowa, właściciel jej powinien zarejestrować przydomek dla swej hodowli, wybrać do krycia reproduktora rodowodowego i dopeł- niać terminowo wszelkich formalności związanych z później- szym otrzymaniem dokumentacji dla szczeniąt. Pierwsza ciecz- ka pojawia się u suki między ósmym a dziewiątym miesiącem życia, a następne w mniej więcej sześciomiesięcznych odstę- pach. Suki ras średnich kryje się po raz pierwszy przy trzeciej lub czwartej cieczce. Za początek cieczki uważamy pierwszy dzień plamienia. W celu zauważenia plam z pierwszego dnia na- leży legowisko suki wyścielić białym prześcieradłem. Sukę pro- wadzi się do mieszkania właściciela reproduktora najlepiej w je- denastym lub dwunastym dniu cieczki. Jeśli suka nie odstawia na bok ogona, gryzie, warczy, to przypuszczalnie jeszcze nie jest dojrzała do pokrycia i próbę trzeba ponowić za dzień lub dwa. 24
  • ZASADY HODOWLI I WYCHÓW CtfCKER SPANIELA ANGIELSKIEGO

    Jeśli w czasie aktu partnerzy stali złączeni 10 do 20 minut — uważamy, że kopulacja nastąpiła prawidłowo i nie musi być pow- tarzana w dniu następnym. Na sukę trzeba uważać, aby nie zo- stała ponownie pokryta przez innego samca, gdyż wówczas szczenięta mogłyby być różne, po dwóch ojcach. Niektóre suki, przeważnie rozpieszczone i nerwowe, nie pozwalają się pokryć i trzeba im przyjść z pomocą przez trzymanie jedną ręką za obrożę na karku, a drugą na podbrzuszu, aby suka nie siadała. Po kopulacji należy potrzymać kwadrans sukę na kolanach tylny- mi nóżkami do góry. W drodze do domu nie wolno jej zmęczyć, a potem kąpać.