Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pnygotowanie gniazda

Parę dni przed oczekiwanym terminem porodu przyzwyczajamy sukę do leżenia w nowo przygotowanym kojcu (rys. 9). Wymiary kojca uzależnione są od warunków mieszkaniowych. Winien on być ustawiony w miejscu zacisznym, nie nasłonecznionym, z dala od grzejników, ate z dostępem świeżego powietrza. Kojec A 1 l , B i— - ~^ o .10 15 75 0 o Rys. 9. Kojec A. Wybieg — część sanitarna, B. Legowisko, C. Część otwierana, D. De- ska 26
 • ZASADY HODOWLI I WYCHÓW COCKER SPANIELA ANGIELSKIEGO

  wyłożony jest w części „sypialnianej" listwa poziomą, przymo- cowaną 10 cm powyżej materacyka o szerokości również 10 cm. Zapobiega to przygnieceniu szczeniaka przez matkę do ścianki kojca. Druga jego część przeznaczona jest na wybieg i załatwia- nie potrzeb przez szczenięta, a używana jest od około trzeciego tygodnia ich życia. Materac należy zabezpieczyć ceratką lub fo- lią, nakryć prześcieradełkiem z flanelki lub płótna i głęboko je podwinąć pod materac, aby szczenięta nie wsunęły się pod spód. Częsta zmiana prześcieradeł jest konieczna wobec wycie- ków z pochwy suki i wydalin szczeniąt. Na czas samego porodu materac należy odsunąć, aby suka w bólach porodowych nie po- darła go i zastąpić kocykiem nakrytym ceratą i prześcieradłem. Na czas porodu przygotowujemy pudełko lub koszyczek z podu- szką elektryczną lub termoforem nakrytym flanelką, do którego wkładamy nowonarodzone szczenięta już wylizane przez sukę. Zwiastunami bliskiego porodu są: pojawienie się mleka we wszystkich sutkach, obrzęk pochwy, niepokój, częste oddawa- nie moczu ł kału, gryzienie, drapanie posłania, brak apetytu. Dwie doby przed porodem spada temperatura ciała z 38,5° C do 37—37,5° C. Bóle porodowe nadchodzą na 3 do 10 godzin przed porodem. Suka dyszy, stęka, wylizuje części rodne, u- gniata posłanie. Należy wówczas zakryć posłanie czystym prześ- cieradłem i dyskretnie sukę obserwować. Właściwy poród roz- poczyna się od wydalenia wód płodowych. Jeśli po czterech go- dzinach, mimo bóli partych, nie urodzi się pierwsze szczenię — należy wezwać lekarza weterynarii. Niekiedy bóle parte są za słabe i wymagają potęgującego je zastrzyku. Szczenięta rodzą się w pęcherzach, czasem jednak pęcherz pęka w drodze. Jeśli suka nie wykazuje tendencji do otworzenia pęcherza, należy samemu delikatnie go rozerwać pod szyją szczenięcia. Nie wolno nic przy suce ruszać niedokładnie wymytymi rękami. Pępowinę należy związać jedwabną nitką w odległości 1/2 cm od brzuszka, a następnie zdezynfekowanymi w spirytusie nożyczkami odciąć w odległości 1—3 cm od nitki. 27
 • ZASADY HODOWLI I WYCHÓW COCKER SPANIELA ANGIELSKIEGO

  Każcie rodzące się szczenię posiada własne łożysko, znajdujące się na końcu pępowiny- Normalnie suka doskonale radzi sobie sama, przegryza pępowinę i zjada łożysko. Ponieważ zjedzenie większej ilości łożysk zazwyczaj powoduje biegunkę, co osłabia sukę i zagraża pokarmowi, lepiej — o ile to możliwe — odciąć i sprzątnąć je. Mało prawdopodobne jest, aby hodowcy udało się sprzątnąć wszystkie łożyska, można więc pozwolić suce zjeść 1—2 z całym spokojem. Łożysko wyglądem przypomina surową wątróbkę. W przerwach porodu, który trwa kilka godzin, należy podawać suce osłodzoną herbatę, a jeśli słabnie — prawdziwą kawę z mlekiem. W razie wystąpienia silnego osłabienia (suka zasypia) trzeba podać jej 6 kropli Cardiamidu z łyżeczką osło- dzonej herbaty. W przerwach między bólami można dostawiać do sutek nowourodzone szczenięta, aby napiły się siary i zostały wymasowane przez matkę. W momencie rodzenia następnego szczeniaka trzeba pilnować, aby suka nie zagniotła już urodzo- nych. Można włożyć je do przygotowanego pudełka lub koszy- czka. Gdy suka przestanie dyszeć i jej brzuch już jest miękk:, uważamy, że poród skończył się. Pierwszy poród jest dla hodowcy wielkim przeżyciem. Powi- nien on być jednak przygotowany na ewentualnie mogące nastą- pić komplikacje, wymagające natychmiastowej interwencji uprzednio umówionego lekarza weterynarii. Najlepiej jest popro- sić doświadczonego hodowcę o pomoc w stwierdzeniu, czy po- ród przebiega normalnie, czy też konieczna jest fachowa pomoc lekarska. Po kilku godzinach można sukę wyprowadzić w celu załatwienia się, przy czym z reguły suka jest oporna, nie chcąc zostawić szczeniąt. Po powrocie należy obetrzeć tamponem waty zwilżonym w letniej wodzie krwawe wydzieliny oraz prze- trzeć i wytrzeć do sucha sutki, a Jakże zmienić prześcieradło. Bezpośrednio po porodzie suka powinna być zbadana przez le- karza, a w następnych dniach pilnie obserwowana, czy nie ma temperatury powyżej 39,3°C. Groźne jest pozostanie w łonie ło- żyska, które rozkłada się, wywołuje brudne, cuchnące odchody. Suka wymaga wtedy natychmiastowego leczenia. Dlatego waż- ne jest, aby hodowca liczył odchodzące łożyska. Drugim niebez- pieczeństwem jest odwapnienie organizmu, tzw. tężyczka popo- 28
 • ZASADY HODOWLI I WYCHÓW COCKER SPANIELA ANGIELSKIEGO

  rodowa, która objawia się wzmożonym dyszeniem, drgawkami, a nawet porażeniem kończyn i temperaturą. Konieczna jest wte- dy również interwencja lekarska. Przez pierwsze 2 tygodnie po porodzie wymagane jest czuwanie, aby suka nie przygniotła szczeniaka, nie wyniosła go z gniazda w inne miejsce itp. W ciągu pierwszych dni po porodzie należy podawać suce po- karmy lekkostrawne, a szczególnie zupy mleczne, bawarki, płat- ki na rosole z żółtkiem, gotowane mielone mięso, po czym, gdy suka przyjdzie do siebie, rozpoczyna się intensywne, wysokoka- loryczne odżywianie. INNE WSKAZÓWKI. Należy zwrócić baczną uwagę na sutki suk karmiących. Zadrapane miejsca trzeba dezynfekować trzypro- centową wodą utlenioną. Sutki przypachowe pomijane są niekie- dy przez szczenięta, na skutek czego twardnieją i może dojść do zapalenia gruczołów mlecznych. Należy stan sutek codziennie sprawdzać i przy najmniejszym stwardnięciu czy obrzęku dosta- wiać usilnie do zagrożonych sutek najsilniejsze szczenięta i ma- sażem ściągać pokarm. Zimą należy przed wyjściem na spacer smarować sutki dermosanem i codziennie przemywać je ciepłą wodą bez mydła, starannie osuszając. Pazurki szczeniąt rosną szybko, są ostre i drapią brzuch matki, trzeba je więc co tydzień stępiać u przednich łapek. U niektórych ras, zwłaszcza u owczarków niemieckich, wyrastają często na tylnych kończynach wilcze pazury. U cocker spanieli zdarza się to bardzo rzadko. Ponieważ psują wygląd tylnych nóg, podczas ćwiczeń przeszkadzają, a pazur często wiasta w skórę — obci- namy je, najpóźniej do trzech tygodni po urodzeniu. Zbyt długie pazury należy obcinać specjalnymi nożyczkami, pamiętając o obcięciu pazura na pierwszym palcu u przedniej kończyny, po- nieważ często boleśnie wrasta w skórę i przeszkadza przy roz- czesywaniu włosa. Między czwartym a piątym dniem życia szczeniąt lekarz weterynarii dokonuje zabiegu obcięcia ogon- ków (2/3 ogona odrzucamy). Suka karmiąca musi być często wyprowadzana na spacery, bowiem znacznie zwiększona dawka jedzenia wymaga częst- szego załatwiania potrzeb fizjologicznych. W okresie ciąży i kar- mienia powinna być codziennie czesana i szczotkowana, a ką- : . 22
 • ZASADY HODOWLI I WYCHÓW COCKER SPANIELA ANGIELSKIEGO

  pać ją można 4 tygodnie po porodzie, kiedy szczenięta są już dożywiane. W okresie pierwszych czterech tygodni macierzyństwa suka powinna być karmiona 5 razy na dobę. W następnych tygod- niach można stopniowo zmniejszać ilość posiłków o jeden na ty- dzień. Porcja dzienna mięsa powinna być co najmniej podwójna, uzupełniona podrobami, rybami i białym serem z żółtkiem. Mle- ko podaje się lekko osłodzone, początkowo jako bawarkę, a po- tem czyste. W czwartym lub piątym tygodniu macierzyństwa suka zwraca czasem do kojca zjedzony pokarm, aby nauczyć szczenięta jeść samodzielnie. Należy wówczas po każdym po- siłku izolować sukę od szczeniąt na dwie godziny, to jest na okres trawienia.