Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Formalności

Vip Parkiet
VipParkiet.pl
Parkiety i podłogi - montaż i układanie w Warszawie.
Sprawdź naszą ofertę na deski podłogowe.
1. Zapisanie się we właściwym oddziale w poczet członków Związku Kynologicznego w Polsce oraz rejestracja psów rasowych na podstawie złożonej metryczki w ciągu roku od jej wystawienia.

2. Wyrobienie rodowodu.

3. Uzyskanie zakwalifikowania przez Komisję Hodowlaną na sukę hodowlaną i na reproduktora próbnego na podstawie odpowiednio wysokich ocen wystawowych i przeglądu hodowlanego.

4. Obowiązki hodowcy:

a) zgłoszenie przydomka hodowlanego,
b) uzyskanie dla suki skierowania do właściwego reproduktor,
c) złożenie w Oddziale Karty Miotu nr 1, nie później niż w tydzień po oszczenieniu.
d) porozumienie się z Kierownictwem Sekcji w sprawie dokonania protokołowego przeglądu miotu,
e) złożenie Karty Miotu nr 2 z podaniem: przydomka, imion szczeniąt, nazwisk i adresów nabywców,
f) opłacenie metryczek,
g) odbiór metryczek i wręczenie ich nabywcom szczeniąt,
h) wywiązanie się z podjętego zobowiązania w stosunku do właściciela reproduktora.
  • FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM METRYK I RODOWODÓW

    b) złożenie w Oddziale Karty Kopulacji wykupionej uprzednio w Związku. Karta Kopulacji winna być drobiazgowo wypełniona danymi dotyczącymi reproduktora i pokrytej suczki, podpisana przez właścicieli psa i suki oraz datowana. Termin złożenia Karty Kopulacji nie przekracza jednego tygodnia od krycia. Szczegóło- we przepisy dotyczące hodowli zawarte są w Regulaminie Ho- dowli Psa Rasowego (do nabycia w Związku Kynologicznym w Polsce). '■ • 59 FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM METRYK I RODOWODÓW