A A A

Zapalenie gardła i migdałków

Proces chorobowy o charakterze zapalnym obejmuje błonę śluzową gardła, łącznie z podniebieniem miękkim i migdałkami. Jeżeli dotyczy tylko migdałków, określa się go jako anginę, która często występuje u psów.