Firma www.Minsbud.pl specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Zachowanie zwierząt

Ważną umiejętnością badającego jest ocena zachowania się zwierząt różnych gatunków, uwarunkowanego, między innymi, stanem zdrowia lub choroby. Obserwacje te przeprowadza się przed przystąpieniem do planowego badania klinicznego. Chore zwierzęta są najczęściej osowiałe, stoją z opuszczoną głową lub leżą z przymkniętymi powiekami i chowają się w ciemnym kącie pomieszczenia. W czasie wypasu lub na wybiegach odłączają się od stada. Nie interesują się podawaną karmą, nie reagują na otoczenie, wołanie czy podejście człowieka; dają się łatwo schwytać. Czasem objawem choroby jest ucieczka przed człowiekiem, nadmierna pobudliwość, a nawet agresywność.